Members

Martina Hengst

Publications (2)

2011

Hengst, Martina/ Spellerberg, Annette
Mehr Lebensqualität – Soziale-Stadt-Gebiet Kaiserslautern Innenstadt-West. In: Planerin Heft 2/11, Berlin: selbst verlegt, S.46f.

Hengst, Martina/ Steinmüller, Lena
Integration – Was heißt das eigentlich, in: Planerin Heft 5/11, Berlin: selbst verlegt, S.61f.